เพลิงรัก มิดด้าม

ความเร่าร้อนที่แผดเผาจากฝ่ายหญิง น้ำรักก็ยิ่งพุ่งให้เสี้ยวสุดขั้วให้ฝ่ายชายได้ถึงฝั่ง ท่านี้รับรองว่าเสี้ยวซ่าน ทั้งคู่แน่นอน เพราะฝ่ายชายจะได้เห็นความเร่าร้อนที่แผดเผาจากฝ่ายหญิง น้ำรักก็ยิ่งพุ่งให้เสี้ยวสุดขั้ว ท่านี้ เพียงฝ่ายหญิงนั่งคร่อมโดยเอาเข่าซ้ายแทยงไปที่ไหล่ซ้ายของฝ่ายชายนั่นเอง ลีลาเด็ดก็จะอยู่ตรงความพลิ้วไหวของฝ่ายหญิง ขึ้นให้สุด ลงมิด ประคองเพลงรัก ให้ฝ่ายชายได้ถึงฝั่ง

You might also like