“ไอซ์”ไปเลสิกตาเจอชาวเน็ตจวกยับ!ช่วงโควิดไม่ควรออกจากบ้าน

หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อลดการระบายของเชื้อไวรัสโควิด-19…